Våre tjenester

Revisjon

Revisjon av aksjeselskapet, samt andre selskapsform. Til revisjon benytter vi programvaren Descartes3, som er utarbeidet av Bouvet i nært samarbeid med Den Norske Revisorforening(DnR).

Årsregnskap

Utarbeidelse av årsregnskap med likningspapirer for alle selskapstyper, samt personlige selvangivelser. Års-regnskapene blir utarbeidet med programvaren Total.

Rådgivning

Vi står til tjeneste med rådgivning innen regnskap, skatte - og merverdiavgiftsspørsmål, samt valg av selskapsform. Bedriftsrådgivning med analyser av fortjenestemarginer, kalkulasjon, risikovurdering og vurdering av kapitalbehov.