Våre tjenester

Revisjon

Revisjon av aksjeselskaper og andre selskapsformer. Til revisjon benytter vi programvaren Descartes, som er utviklet i samarbeid med Den Norske Revisorforening (DnR) og driftes av Visma.

Årsregnskap

Utarbeidelse av årsregnskap med ligningspapirer for alle selskapstyper, samt personlige selvangivelser. Årsregnskap og ligingsdokumenter blir utarbeidet med programvaren Total Årsoppgjør.

Rådgivning

Vi står til tjeneste med rådgivning innen regnskap, skatte- og merverdiavgiftsspørsmål, samt valg av selskapsform. Bedriftsrådgivning med analyser av fortjenestemarginer, kalkulasjon, risikovurdering og vurdering av kapitalbehov.

Regnskap

Vi hjelper deg med forretningsførsel og regnskap for holdingselskaper og eiendomsselskaper. Vi tar også på oss regnskapsførsel for andre selskaper. Vi benytter det skybaserte og moderne regnskapssystemet Tripletex.