Velkommen til Solvang Revisjon AS

Solvang Revisjon ble stiftet i 1995.

Revisjon

Revisjon av aksjeselskapet, samt andre selskapsform. Til revisjon benytter vi programvaren Descartes, som er utviklet i samarbeid med Den Norske Revisorforening (DnR) og driftes av Visma.

Rådgivning

Vi står til tjeneste med rådgivning innen regnskap, skatte- og merverdiavgiftsspørsmål, samt valg av selskapsform. Bedriftsrådgivning med analyser av fortjenestemarginer, kalkulasjon, risikovurdering og vurdering av kapitalbehov.

Årsregnskap

Utarbeidelse av årsregnskap med ligningspapirer for alle selskapstyper, samt personlige selvangivelser. Årsregnskap og ligingsdokumenter blir utarbeidet med programvaren Total Årsoppgjør.